Dodatna sredstva za javna dela

Vlada RS je na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za leto 2015 zagotovila dodatnih 8.000.000 evrov za javna dela. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Skupaj z obstoječimi sredstvi bo tako za javna dela v letu 2015 namenjeno 33,6 milijona evrov. Podrobnejših podatkov o tem, koliko ponudb bo zavrnjenih oz. koliko brezposelnih oseb bo na novo vključenih, še nimajo, saj bo Zavod RS za zaposlovanje sredstva prejel s podpisom aneksa k pogodbi z MDDSZ. Glede na to, da je bilo v letu 2014 za javna dela porabljenih 38 mio evrov za 6.661 vključitev, letos pa je na voljo nekoliko manj teh sredstev, ocenjujejo približno za 10 odstotkov manj vključitev. To pomeni, da v letu 2015 skupaj predvidevajo približno 6 tisoč vključitev brezposelnih oseb. Takoj zatem, ko bo Zavod prejel aneks, bo objavil spremembo javnega povabila ter razdelil nove kvote za vključitev. Po prejemu ponudb bodo tudi znani točni podatki o številu vključenih. O nadaljnjih korakih vas bomo sproti obveščali v prihodnjih dneh.