Anonimne prijave Finančni upravi RS

Finančna uprava RS ima brezplačno 24-urno telefonsko linijo in elektronski naslov, kamor lahko posameznikipovsem anonimno in zaupno posredujejo kakršnekoli informacije v zvezi s kršitvami davčne in carinske zakonodaje.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
 

Katere informacije posredovati

Sporočene informacije se lahko nanašajo na:

neizdajo računov za dobavljeno blago ali opravljene storitve,

- opravljanje dela na črno in druge kršitve davčnih in carinskih predpisov,

Kateri podatki koristijo za nadaljnjo preiskavo

Na telefonsko številko 080 11 22, ki je preko avtomatskega telefonskega odzivnika odprta 24 ur na dan, ali na elektronski naslov prijave.fu@gov.si lahko posameznik, ki zazna kršitev davčne in carinske zakonodaje, tihotapsko dejavnost, oziroma razpolaga z informacijo o goljufiji ali pričakovani goljufiji, posreduje podatke, ki bodo koristili v nadaljnjih preiskavah:

Za kršitve finančne zakonodaje:

-opis kršitve davčne in carinske zakonodaje (npr. neprijavljeno dajanje v najem, delo na črno, neizdajo računa),

-čim bolj natančne podatke o osebi kršitelja,

-datume in zneske plačil, izplačil

-kopije morebitnih listinskih dokazil