Lesne ostanke bodo lahko uporabili za ogrevanje

Lesarji bodo lesne ostanke, ki nastanejo pri proizvodnji pohištva, lahko po novem uporabili za ogrevanje, in sicer brez zamudnih in dragih postopkov pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj za predelavo odpadkov.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ. 

S spremembo Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki lesne ostanke iz proizvodnje pohištva ne obravnava več kot odpadke, če njihova vsebnost ne preseže predpisanih mejnih vrednosti, je vlada ugodila večletni zahtevi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).

»Za spremembo uredbe, ki jo je v četrtek 8.1.2015 sprejela vlada, smo si v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije prizadevali več let, zato smo izjemno zadovoljni, da nam je končno uspelo. Za uporabo oz. kurjenje ostankov iz proizvodnje pohištva v mali kurilni napravi tako ni več potrebno okoljevarstveno dovoljenje. To za lesarje pomeni prihranek tudi več tisoč evrov na leto, saj se bomo lahko sedaj ogrevali z lesnimi ostanki in ne več z dragimi energenti, poleg tega pa nam za odvoz lesnih ostankov ne bo treba več plačevati. Verjamemo, da smo s tem dosežkom rešili marsikatero lesno-predelovalno podjetje pred propadom,« poudarja Branko Meh, mizar in predsednik OZS.

Uredba bo omogočala kurjenje neonesnaženih lesnih in biomasnih ostankov iz proizvodnje pohištva. Omogočena bo energetska raba neonesnaženih lesnih ostankov pri manjših podjetnikih, zlasti mizarjih, ki so do sedaj imeli težave z dokazovanjem statusa lastnih lesnih ostankov kot stranskega proizvoda in so posledično potrebovali okoljevarstveno dovoljenje.