Sekcija tekstilcev

V nadaljevanju vam pošiljamo nekaj aktualnih informacij.
 
Za ogled informacij klikni na VEČ.
  1. Dne 29.12.2015 je Ministrstvo za finance objavilo in poslalo v javno obravnavo spremembo osnutka Pravilnika o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov, ki se bo pričel uporabljati s 31.01.2015 
  2. Kdo bo moral uporabljati vezano knjigo računov Vezano knjigo računov bodo uporabljali vsi davčni zavezanci, ki pri gotovinskem poslovanju izdajajo ročne račune oz. paragonske lističe, kot tudi tisti, ki ročne račune izdajajo samo občasno oz. izjemoma, kot je npr. ob odpovedi računalniškega sistema ali izpada električne energije. To pomeni da vezano knjigo računov morajo nabaviti tudi zavezanci, ki poslujejo gotovinsko in izdajajo račune s pomočjo računalniškega programa ali druge ustrezno podprte strojne opreme, torej registrske blagajne, ki ustreza zahtevam po 38.členu ZdavP-2 ter omogoča sledljivost računov in na tej opremi ni mogoče naknadno spreminjanje podatkov o izdanih računih,. Kot rečeno, ti zavezanci bodo morali napisati ročni račun, če bo blagajna v okvari ali bo prišlo do izpada električne energije. Kaj se šteje za gotovinsko poslovanje: Plačilo z gotovino je vsako plačilo z bankovci in kovanci, ki so v obtoku kot plačilno sredstvo in ne predstavljajo neposrednega nakazila na transakcijski račun. Poleg tega je smatramo, da gre za gotovinsko plačilo tudi plačilo s plačilno ali kreditno kartico, čekom in drug podoben način plačila, vendar se pri teh pojavi vprašanje smiselnosti glede izpisa računa iz vezane knjige računov, ker je plačilo vidno na transakcijskem računu, ki mu FURS sledi.  Torej ali bo  v tem primeru potrebno napisati račun iz vezane knjige ali se bo takšno plačilo štelo za negotovinsko plačilo, vas bomo obvestili naknadno, ko to vprašanje uskladimo. Kako do vezane knjige računov : Ker Pravilnik začne veljati s 31.01.2015, v prodaji vezane knjige računov še ni. Izdal jo bo davčni organ ali jo bo zavezanec kupil v prosti prodaji  pri založniku, ki bo le-to izdal na podlagi dovoljenja davčnega organa. Ko bo vezana knjiga računov v prodaji bodo uporabniki pravočasno o tem obveščeni, predvideva pa se, da bo to nekje v sredini januarja. Kako pri FURSu potrditi vezano kniigo računov  : Prek sistema eDavki se bo vneslo serijsko številko vezane knjige računov, FURS bo prek elektronske pošte poslal odgovor, da je njegovo vezano knjigo računov potrdil. Vsak, ki se za opisano ne bo poslužil sistema eDavkov, bo obveznost opravil osebno na finančnem uradu. Kako bo FURS vodil evidenco vezane knjige računov :  Na finančni upravi bodo vodili elektronsko evidenco o izdanih knjigah računov po posameznem davčnem zavezancu in bo vsebovala davčno številko, naziv ali ime zavezanca, naslov, torej sedež zavezanca ali stalno oz. začasno prebivališče, serijsko številko vezane knjige računov, datum potrditve vezane knjige računov in davčno številko zavezanca, ki je prevzel vezano knjigo računov.  Čas hrambe : Podatki iz evidence izdanih vezanih knjig računov se hranijo deset let.

  3. Na kaj moramo biti pazljivi pri uvedbi popustov in razprodaj? Potrebno je razlikovati med uvedbo popustov ali drugih oblik znižanja cen blaga in uvedbo razprodaje. Tako uvedba razprodaje, kot popustov, ali katere koli druge oblike znižanja, za trgovce ni obvezna. Ti se torej sami odločijo, ali bodo znižali cene svojim izdelkom, ali ne ter za koliko oziroma katerim svojim izdelkom bodo znižali cene in katerim ne. V tem delu so trgovci tako povsem svobodni. Če pa se odločijo za razprodajo ali popuste in druge oblike znižanja cen izdelkom, pa morajo spoštovati veljavno zakonodajo s tega področja.
  4.  http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijatekstilcev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1511/ArticleId/3554/Default.aspx

 

Označevanje tekstilnih izdelkov  

Tekstilci pri razprodajah spoštujejo veljavno zakonodajo, kar dokazuje tudi majhno število ugotovljenih nepravilnosti s strani pristojnih                inšpekcijskih služb. Poleg ostalih zahtev, ki jih zakonodaja predpisuje (Zakon o varstvu potrošnikov…) bodo inšpektorji preverjali tudi ustrezno označevanja tekstilnih izdelkov.

http://www.ozs.si/Za%c4%8dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijatekstilcev/Aktualnoizsekcije/Podrobnostnovice/tabid/1511/ArticleId/3555/Default.aspx

 

  1. Anketa
    »Na Oddelku za tekstilstvo so v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo pripravili anketo s področja Poslovno informacijskih sistemov v slovenski tekstilni panogi. Z njo želijo ugotoviti, katere sisteme in v kakšnem obsegu uporabljajo slovenski tekstilci,  zato vas prosimo, da izpolnite anketo. Tudi če poslovno informacijskega sistema nimate, prosimo, da anketo vseeno izpolnite. Saj vemo, da imate čez glavo dovolj takšnih in drugačnih vprašalnikov, pa vendar vas tokrat prosimo za pomoč. Anketa je na spletnem naslovu http://textile.musiclab.si/. » Za dodatne informacije ali nejasnosti sporočite preko e- pošte.