Vračilo trošarine za energente, ki so jih fizične osebe porabile za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2014

Od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 lahko fizične osebe vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije v letu 2014.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Fizične osebe – obdelovalci zemljišč lahko do 31. marca 2015 vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, ki so jih v letu 2014 porabile za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije.

Na podlagi 54.b člena  Zakona o trošarinah in  Pravilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije so do vračila dela trošarine za energente, ki jih dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, upravičeni kupci, ki:

so v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirane kot nosilci kmetijskega gospodarstva in so imeli na dan 30. junija 2014, v Republiki Sloveniji v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč po posameznih vrstah dejanske rabe, da njihova normativna poraba goriva znaša vsaj 540 litrov za kmetijsko zemljišče in gozd oziroma vsaj 150 litrov za gozd. 

Več informacij


Zahtevka za vračilo trošarine za energente, ki so jih fizične osebe porabile za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije

Zahtevek TRO-A

Zahtevek TRO-AŽ