Javno povabilo - Iz faksa takoj praksa

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javni razpis "Iz faksa takoj praksa". S tem programom vam omogočajo spodbudo v višini 6.000 EUR za prvo zaposlitev mladih brezposelnih z izpopolnjevanjem za konkretno delo. Njihovo zaposlitev morate ohraniti najmanj eno leto. 
 
Javno povabilo je odprto do 30. 6. 2015.

Za ogled ceotnega javnega povabila klikni na VEČ.
 

Program vam omogoča, da mlado brezposelno osebo s terciarno stopnjo izobrazbe, staro do vključno 29 let, ki je hkrati iskalec/-ka prve zaposlitve, izpopolnjujete na konkretnem delovnem mestu za najmanj eno leto. Izpopolnjevanje z zaposlitvijo oz. pripravništvo, če je tako predvideno, se izvaja za polni delovni čas ali krajši v skladu z odločbo o invalidnosti in sicer na delovnem mestu, ustreznem vrsti izobrazbe vključene osebe. S sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno pripravljenem programu pri delodajalcu, bodo mladi širili in poglabljali znanje, spretnosti oz. kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja.

Program udejanja cilje Jamstva za mlade, njegova dodana vrednost pa je v povezovanju izobraževanja in potreb trga dela.

Pogoji in postiopek prijave so vam na voljo na spletni strani:

http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1043