Javno naročilo gradnje vodovod Vinska Gora III. faza odsek 5 in odsek 8 - ROK DO 27.2.2015

Mestna občina Velenje je objavila javno naročilo gradnje vodovoda Vinska Gora III. faza odsek 5 in odsek 8.
 
Rok za oddajo ponudbe je 27.2.2015.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Mestna občina Velenje vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z objavo na portalu javnih naročil in razpisno dokumentacijo za izbiro izvajalca gradnje po odprtnem postopku za izvedbo Izgradnja vodovodnega omrežja v KS Vinska Gora v Mestni občini Velenje (dolžina vodovodnega omrežja je 4157 m ter dolžina vodovodnih priključkov je 802 m) in sočasna delna izvedba fekalne kanalizacije (cca. 650m).


Celotna razpisna dokumentacija vam je na voljo na spletni strani:
http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave