Sekcija za gostinstvo in turizem: Obravnava naj bo enaka za vse - seznam je zavajajoč

Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije meni, da je ustrezen nadzor potreben, poudarjajo pa, da mora biti le ta izveden objektivno. Opažajo, da pa je v praksi odkrivanje napak in njihovo sankcioniranje na vseh področjih vse prevečkrat odvisno od subjektivne presoje posameznega inšpektorja.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
Ravno zaradi navedenih argumentov na sekciji meniJo, da javno objavljanje tovrstnih seznamov ne odraža dejanskega stanja v posameznem obratu.
Na sekciji so prejeli več odzivov naših članov, ki so objavljeni na seznamu. Na seznamu je kar nekaj gostincev, katerih postopki so še v teku in niso zaključeni. Tako je na seznamu gostinec, kjer so navedena manjša neskladja, ki so prekrški, pri čemer mu odločba dejansko še ni bila vročena, pa tudi iz samega zapisnika ne izhaja, da je inšpektor ugotovil kakršnokoli kršitev. Pri drugem članu je na primer navedeno, da ima neskladja glede higiene prostorov/opreme, dejansko pa je imel v eni izmed hladilnih komor le počeno ploščico in eno manjkajočo na steni.
 
Po mnenju sekcije je seznam zavajajoč, saj so med gostinci, ki so na seznamu, velike razlike glede ugotovljenih kršitev. Ker javnost dejanskih razlik ne pozna, tak seznam meče slabo luč na vse gostince, med drugim tudi na tiste, ki so se znašli na seznamu zaradi minornih kršitev, ki nikakor niso ogrožale zdravja ljudi. Skrajno nedopustno pa je, da je UVHVVR seznam objavil sedaj, ko so dejansko vsi gostinci iz seznama vse ugotovljene kršitve že odpravili, nekateri celo že pred več kot letom dni. Po mnenju sekcije se sedaj v javnosti nad njimi izvaja neupravičen medijski linč, ki jim povzroča nepopravljivo gospodarsko škodo.
 
Sekcija se med drugim sprašuje, zakaj se ustvarja razlika pri obravnavi podjetij in javnih ustanov. Seznam pregledanih gostincev so javno objavili, medtem, ko seznam pregledanih bolnic, šol in vrtcev še vedno ni objavljen.  Na sestanku z UVHVVR so nam povedali, da so takoj po ugotovljenih kršitvah v javnih podjetjih, le-te sklicali in jih podučili, zato bi najmanj enako ravnanje pričakovali tudi za podjetja, ki plačujejo davke in jih financirajo.
 
Predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so se zaradi zaščite interesov svojih članov, ki so iz terena poročali o subjektivnih inšpekcijskih nadzorih sestali tudi z ministrom mag. Dejanom Židanom ter predstavniki UVHVVR. Dogovorili so se, da bodo skupaj pripravili navodila glede predelave domačih izdelkov in izdelkov iz vrtov ter nakupa izdelkov iz kmetij, saj je pri tem največ težav zaradi nejasne zakonodaje. Konec leta 2014 je bil sprejet nov Pravilnik o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora (Uradni list RS, št. 96/14), ki je začel veljati 13.1.2015, zaradi katerega upamo, da bo nejasnosti manj.