Oddajanje prostorov v najem v centru KOPE

Občina Mislinja je s pomočjo Regionalnega sklada EU zgradila objekt, ki povečuje pestrost turizma na območju Zahodnega Pohorja. Objekt pretežno lesene izvedbe, ki je podrobneje opisan v priloženi promocijski zloženki, poleg gostinskih, kulinaričnih in športno-rekreativnih vsebin, ponuja tudi dvorane za seminarsko oziroma konferenčno dejavnost, lahko pa se koristijo tudi za druge namene. 
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Te prostore; veliko oziroma Zoisovo dvorano, malo oziroma (obe sta multimedijsko opremljeni) ter delovni kabinet je možno koristiti oz. najeti, kot določa Pravilnik s cenikom na spodnji povezavi, ki ju je na 4. redni seji, dne 5. 2. 2015 sprejel Občinski svet

PRAVILNIK O ODDAJANJU PROSTOROV V OBJEKTU "CENTER KOPE" V NAJEM IN SICER VELIKE IN MALE DVORANE TER DELOVNEGA KABINETA

VLOGA ZA NAJEM PROSTOROV

PROMOCIJSKA ZLOŽENKA