Usposabljanje na delovnem mestu 2015

Izkoristite priložnost, da s pomočjo programa na konkretnem delovnem mestu usposobite brezposelne, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. Oddaja ponudb na javno povabilo je mogoča najdlje do 1. julija 2015 oziroma do porabe sredstev.
 
Za ogaled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Za leto 2015 je na voljo skupaj 8 milijonov EUR, od katerih 85 % prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Predvidena je vključitev 4.250 brezposelnih oseb.

Program vam omogoča, da brezposelno osebo spoznate v konkretni delovni situaciji in jo za predvideno delovno mesto usposobite v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi.  

Usposabljanje traja:

Udeleženec se v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu usposablja praviloma polni delovni čas. En mentor lahko hkrati usposablja največ 5 udeležencev.

Povrnejo vam upravičene stroške izvedbe usposabljanja, udeleženec pa prejme dodatek za aktivnost in za prevoz. 

Po podpisu pogodbe o izvedbi usposabljanja predlagano brezposelno osebo napotite na predhodni zdravniški pregled.

Usposabljanje pričnete šele, ko je oseba podpisala z zavod za zaposlovanje pogodbo o vključitvi, o čemer vas obvestijo. Osebo morate za vsak koledarski mesec, v katerem poteka usposabljanje,zavarovati za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. 

Vse ostale informacije so vam na voljo na spletni strani: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1025