Seminar 5.3.2015 na temo Poročanje o nastalih odpadkih do 31.3.2015

Vabimo vas na seminar na temo »Poročanje o nastalih odpadkih do 31.03.2015«, ki bo potekal v četrtek, 5. marca 2015 s pričetkom ob 10.uri, v veliki predavalnici Obrtno-podjetniške zbornice Slovenija, Celovška 69, Ljubljana.

 

Vsi povzročitelji odpadkov, ki so pravne ali fizične osebe in opravljajo dejavnost, pri katerih v enem koledarskem letu nastane več kot 10 ton odpadkov ali 5 kg nevarnih odpadkov, so dolžni na Agencijo RS za okolje (ARSO) najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto poslati poročilo o ravnanju z odpadki, skladno z Uredbo o odpadkih (Ur.l.RS 103/2011). 

 
Članom OOZ Slovenj Gradec zbornica krije 50% kotizacije seminarja.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Poročilo so dolžni posredovati tudi vsi tisti, ki so v letu 2014 (kadarkoli v letu) zaposlovali 10 ali več ljudi ne glede na vrsto zaposlitve (tudi če so zaposlovali študente, dijake ipd.)                                         


VSEBINA SEMINARJA bo prilagojena dejavnostim sekcij kovinarjev, lesarjev, plastičarjev, elektronikov in mehatronikov ter elektro dejavnosti in bo zajemala:

Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati povzročitelji odpadkov po Uredbi o odpadkih (vodenje evidenc o nastalih odpadkih, izdelava načrtov gospodarjenja z nastalimi odpadki, ravnanje z nastalimi odpadki, shranjevanje in označevanje odpadkov, obveznosti v primeru predelave odpadkov pri povzročiteljih, …)

Pooblastila za izpolnjevanje elektronskih evidenčnih listov zbiralcem in obdelovalcem odpadkov in na kaj moramo biti pozorni

Priprava oziroma izpolnitev Letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, primeri odpadkov pri plastičarjih, kovinarjih, elektronikih in mehatronikih, elektro dejavnostih ter lesarjih

Priprava oziroma izpolnitev Letnega poročila o predelavi/odstranjevanju odpadkov

Ravnanje z odpadno embalažo in zavezanci za ravnanje z odpadno embalažo ter za plačilo okoljskih dajatev

Zakonske novosti in obveznosti pri kurjenju lesnih ostankov

Vprašanja in odgovori

 

Predavanje bo potekalo predvidoma do 12:15 ure. Na seminarju bo predavala mag. Katarina Železnik Logar, specialist svetovalec za področje okolja, IVD.

CENA SEMINARJA:

24,40 Eur/osebo (DDV vključen) za člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in njihove zaposlene

48,80 Eur/osebo (DDV vključen) za prijavljene, ki niso člani OZS

 

Rok za prijavo je 2.3.2015. Člani OOZ Slovenj Gradec se morajo prijaviti v pisarno zbornice, zaradi plačila kotizacije, saj jim zbornica krije 50% kotizacije seminarja.