Posel za vas - Čiščenje poslovnih prostorov na okolju prijazen način

Mestna občina Velenje je objavila javni razpis "Čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Velenje na okolju prijazen način". 
Rok za oddajo ponudbe je 10.3.2015.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.

Mestna občina Velenje vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV MESTNE OBČINE VELENJE NA OKOLJU PRIJAZEN NAČIN.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem razpisu.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 10.3.2015 najkasneje do 9.00 ure v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, (kletna etaža, pisarna št. 10). 

Celotna razpisna dokumentacija vam je na voljo na spletni strani: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave