Nudenje šoferskih uslug

Ker je kar nekaj primerov glede izvajanja šoferskih storitev v praksi, ki jih izvajajo naši člani in je glede tega potrebno registrirati za to ustrezno dejavnost, smo po informaciji preverili to, da morajo prevozniki s.p.- ji, ki to opravljajo, imeti po SKD-ju registrirane naslednje dejavnosti.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

- 96.090 / druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene - lahko nudijo šoferske storitve (fizičnim) osebam oz. posameznikom s strankinim vozilom;

- 82.990 / drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje - lahko nudijo šoferske  storitve vožnje tovornih vozil, avtobusov in ostalih vozil, ki so v lasti poslovnih subjektov.

Šoferske storitve lahko opravlja samo oseba, ki ima status s.p. sam in ne pri njem zaposleni vozniki. Potrebna je pogodba o poslovnem sodelovanju z naročnikom šoferskih uslug. Te usluge se vršijo v vozilih naročnika.