4. letno srečanje pooblaščenih oseb za izvajanje in pregledovanje električnih inštalacij strelovodnih naprav v okviru eTest sheme pri strokovnem odboru NNELI

Vam je problematika zaščite pred prenapetostjo pomembna? Člane Sekcije elektro dejavnosti pri OZS vabimo, da seBREZPLAČNO, ob predhodni prijavi, udeležite seminarja z osrednjo temo "Prenapetostna zašcita pri izvedbi nizkonapetostnih elektricnih inštalacij inprikljucene opreme", ki bo potekal v sredo, dne 11.3.2015 ob 9.50 uri v podjetju Iskra zašcite, Stegne 23A,Ljubljana 
 
Za ogled celotnega vabila klikni na VEČ.
Seminar bo potekal v sklopu 4. letnega strokovnega srecanja pooblašcenih oseb za izvajanje in pregledovanje elektricnih inštalacij strelovodnih naprav v okviru eTest sheme pri strokovnem OdboruNNELI.
  
Vabilo, program in prijavnica za  4. letno srecanje EZS NNELI , 11. 3. 2015.pdf
 
Parkiranje je možno na osnovi  navodila za parkiranje.docx
 
Ideja o strokovnem seminarju »Prenapetostna zašcita pri izvedbi nizkonapetostnihelektricnih inštalacij in prikljucene opreme« je nastala iz potrebe po poglobitvi strokovnega in prakticnega znanja z ozirom na razvoj zašcitne tehnike v zadnjih letih. Prizadevanje za vecjo stopnjo elektricne varnosti zanima tudi širšo javnost v povezavi s sanacijo stavb inobjekti kjer je inštalirana draga in obcutljiva elektronska, racunalniška in druga oprema.En razlog je tudi v tem, da je elektrotehniška stroka poleg gradbene in strojniške stroke kljucna za delovanje sodobnih naprav in sistemov v stavbah in objektih. Proucevanje dejavnikov tveganja - požara ali napetostnega udara je kljucnega pomena za izvajanjenajboljše prakse pri izvedbi in zagotavljanju varnega delovanja tehniških sistemov.
 
Prijave: Kotizacija za srecanje ni! Prijava za seminar je obvezna zaradi same organizacije. Vsak prijavljeni clan bo prejelobvestilo o potrditvi udeležbe.
Prijave zbira pisarna Elektrotehniške zveze Slovenije in sicer do 6. 3. 2015. in sicer:
• po pošti na naslov: Elektrotehniška zveza Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
• po elektronski pošti: ezs@guest.arnes.si ali
• po faxu: (01) 51 13 004
 
Dodatne informacije dobite pri:
- pisarni EZS, tel.01 5113000, E-mail: ezs@guest.arnes.si
- generalnem sekretarju EZS mag. Rudiju Zorku, tel.: 041616 771, E-mail: elektrotehniska.zveza.slovenije@siol.net
- predsedniku Odbora EZS NNELI, Janezu Guzelju: 041636537, E-mail: janez.guzelj@metrel.si