Prevozi za lastne potrebe z vozili do 7,5 t so skupne teže izvzeti iz obveznosti spoštovanja pravil o času vožnje, odmorih in počitkih voznikov

Prevozi z vozili, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 t (in se uporabljajo za prevoz materiala, opreme ali strojev za voznikovo uporabo pri njegovem deluin pod pogojem, da se prevozi opravljajo do 100 km od sedeža podjetja in pod pogojem, če vožnja z vozilom ni voznikova glavna dejavnost so z 2. marcem 2015 izvzeti iz obveznosti spoštovanja pravil o času vožnje, odmorih in počitkih voznikov.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Šteje se, da gre za prevoz blaga za lastne potrebe, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

-  blago, ki se prevaža, mora biti v lasti izvajalca prevoza ali biti prodano, kupljeno, dano v najem, najeto, izdelano, dopolnjeno ali popravljeno s strani izvajalca prevoza;

- namen poti mora biti prevoz blaga do ali od izvajalca prevoza ali za njegov premik bodisi znotraj podjetja ali zunaj, vendar le za potrebe izvajalca prevoza;

- motorna vozila, uporabljena za tak prevoz, morajo voziti zaposleni pri izvajalcu prevoza;

- vozila morajo biti v lasti izvajalca prevoza ali najeta.

Oseba, ki opravlja prevoz za lastne potrebe, mora imeti v vozilu dokazila, da opravlja prevoz za lastne potrebe (na primer račun, dobavnico, odpremnico, pogodbo o zaposlitvi…).