OZS in GZS dosegli, da bodo olajšave tudi za avtobuse z motorji Euro VI

Ministrstvo za finance je po dolgotrajnem usklajevanju z OZS in GZS, včeraj v odločanje vladi poslalo spremembi zakonov o dohodnini in davku od dohodkov pravnih oseb, s katerima se na pobudo obeh zbornic daje možnost uveljavljanja davčne olajšave za investiranje v avtobuse z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI, in sicer za investiranje od 1. 1. 2014 dalje.  
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

S predlogoma zakonov se kljub predlogom zbornic, ki sta predlagali olajšave za avtobuse z motorji Euro 5 vsaj za leto 2014, uveljavlja cilj spodbujanja nakupa novih avtobusov, in s tem posodobitev voznega parka javnega potniškega prometa ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Poleg navedenega se s spremembo zakonov za leto 2014 in naslednja leta v enak položaj postavlja zavezance, ki opravljajo prevoz potnikov, in zavezance, ki opravljajo prevoz tovora, saj se z uvedbo olajšav za avtobuse z motorjem standarda EURO VI, izenačijo pogoji za uveljavljanje davčnih olajšav pri nakupu tovornih motornih vozil in avtobusov.

Po podatkih Ministrstva za infrastrukturo (Portal NIO, Evidenca registriranih vozil - presek stanja) je bilo na dan 31. 12. 2014 registriranih 2.576 avtobusov, od tega 133 z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Povprečna starost vseh avtobusov je bila 8,8 let, avtobusov v lasti fizičnih oseb pa 12,5 let. Fizične osebe so imele v lasti le 137 avtobusov, nobenega z motorjem, ki ustreza najmanj emisijskim zahtevam EURO VI. Na tej podlagi je bilo ocenjeno, da bodo finančne posledice predloga spremembe Zakona o dohodnini pod 40.000 EUR, zaradi spremembe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb pa se pričakuje, da bodo prihodki državnega proračuna nižji za 1,3 mio EUR.