Ne pozabite do 31.3.2015 posredovati letnega poročila o nastajanju odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih za leto 2014

V skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011) je povzročitelj odpadkov dolžan poročati, če je v preteklem koledarskem letu pri izvajanju njegove dejavnosti nastalo več kot 10 ton vseh odpadkov ali več kot 5 kg nevarnih odpadkov ali je v preteklem koledarskem letu zaposloval 10 ali več oseb, ne glede na vrsto zaposlitve. V primeru odpadnih olj, je dolžnost poročati v vsakem primeru, ne glede na nastale količine. 

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
POZORInformacija o poročanju glede komunalnih odpadkov: Letos ni več potrebno poročati o komunalnih odpadkih, ki ste jih oddali komunalnim podjetjem. Na obrazcu ODP NE poročajte o odpadkih, za katere poseben predpis določa obvezno prepuščanje zbiralcu. Gre za komunalne odpadke, ki jih odvažajo obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov oz. gre za odpadke, katerih prevzem ni potrjen z evidenčnim listom.
 
ZAKONODAJNA OSNOVA: Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011) ter drugi predpisi s področja ravnanja z odpadki določajo obveznost poročanja o količinah nastalih odpadkov ter o ravnanju z njimi (zbiranje, predelava, odstranjevanje), Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013).  
 
Logirajte se in potem preberite več:http://www.ozs.si/Za%C4%8Dlane/Sekcijeinodbori/Sekcijakovinarjev/Koristneinformacije.aspx
 
Na tem linku najdete:
 
- Navodila ARSO za poročanje
- Povzetek navodil z delujočimi linki na aktualne spletne strani in ostale informacije
- GRADIVO S SEMINARJA, marec 2015: Ravnanje z odpadki in letna poročila o ravnanju z nastalimi odpadki
 
(Če ste pozabili vaše geslo za logiranje, pošljite mail z vašo davčno številko na: registracija@ozs.si)