Elektronsko vlaganje prijav in obračunov za trošarine v informacijskem sistemu E-TROD

Od decembra 2014 lahko trošarinski zavezanci vlagajo prijave opravljanja dejavnosti, zaradi katere so zavezani obračunavanju in plačevanju trošarine, in vlagajo obračune trošarine preko informacijskega sistema E-TROD.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

E-TROD omogoča varno in papirnemu poslovanju popolnoma enakovredno storitev v elektronskem mediju na spletu. Trošarinskim zavezancem nudi prednosti pred papirnim poslovanjem, kot so:
• hitrejše in preprostejše izpolnjevanje trošarinskih obrazcev (z vgrajeno pomočjo in orodji za sprotno preverjanje),
• vpogled v register zavezanca in njegove predložene obračune,
• možnost vlaganja dokumentov 24 ur na dan, 7 dni v tednu, brez stroškov za poštnino in neodvisno od geografske lokacije,
• prenos podatkov neposredno iz računovodskega sistema v sistem E-TROD prek spletnih storitev, 
• brezplačna uporaba informacijskega sistema  E-TROD.

Navedene prednosti informacijskega sistema E-TROD uspešno uporablja že večina trošarinskih zavezancev. Vse zavezance, ki se še ne poslužujejo elektronskega vlaganja dokumentov, vabimo, da si v čim krajšem času uredijo dostop do sistema E-TROD in pričnejo z elektronskim vlaganjem obrazcev s področja trošarin.

Informacije o dostopu in uporabi informacijskega sistema E-TROD so  na spletni strani FURS.

Trošarina predstavlja obliko davka na porabo. Trošarina je davek, ki posebej obdavčuje točno določene izdelke ali skupino izdelkov. Skupine izdelkov, od katerih se plačuje trošarina v Republiki Sloveniji, so alkohol in alkoholne pijače, tobačni izdelki ter energenti in električna energija.

V Sloveniji se je trošarinski sistem začel izvajati 1. 7. 1999. Sistem nadzora nad gibanjem in proizvodnjo trošarinskih izdelkov ter pobiranjem trošarin ureja  Zakon o trošarinah (ZTro) s podzakonskimi akti. Z vstopom Slovenije v EU se je sistem nadgradil, tako da je usklajen s pravnim redom EU na področju harmoniziranih trošarin. Delež pobranih trošarin je za davkom na dodano vrednost najpomembnejša kategorija prihodkov državnega proračuna. S pobiranjem trošarin se poleg fiskalnih zasledujejo tudi nefiskalni cilji (na primer z visoko obdavčitvijo zmanjšati potrošnjo izdelkov, ki so škodljivi ljudem).