Prevozniki ministrstvu Gašperšiču predstavili zahteve

Predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in sekcije za promet pri OZS so se sestali z ministrom za infrastrukturo dr. Petrom Gašperšičem in mu predstavili aktualno  problematiko, ki tare prevoznike,  opozorili pa so tudi na slabo zakonodajo s področja cest, prevozov in vozil.  
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
 
Zahteva prevoznikov je, da se v določenih zakonih znižajo globe, uredijo zadeve na področju izrednih prevozov, drugače naj se uredi omejevanje tovornega prometa, zagotovi prost dostop do Luke Koper, omogoči naj se fleksibilna zaposlitev voznikov, uredi problematika taksi prevozov, urediti pa se mora tudi področje javnega prevoza potnikov. Prevozniki predlagajo ustanovitev mešanih komisij z Italijo, Srbijo in ostalimi državami, kjer prevozniki skorajda vsakodnevno opozarjajo na težave. Nujno je treba sprejeti tudi določila EU, ki urejajo področje vzdrževanja in popravila vozil.  
 
Dogovorili so se, da bodo na nivoju ministrstva oblikovane delavne skupine za spremembo posameznega zakona in podzakonskega predpisa, ki bodo obravnavale predloge OZS ter tudi vključevale predstavnike OZS v pripravo sprememb teh predpisov. Minister Gašperšič je prevoznikom obljubil aktivno delo ministrstva pri reševanju problematike v cestnem prevozništvu.