Sprememba Uredbe (ES) št. 561/2006

V lanskem letu je bila sprejeta Uredba  (EU) št. 165/2014 o tahografih v cestnem prometu, ki razveljavlja Uredbo Sveta (EGS) št. 3821 o tahografu (nadzorni napravi v cestnem prometu) in spreminja Uredbo (ES) št. 561/2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Spremembe Uredbe (ES) št. 561/2006 (členi: 24. 34. in 45 se uporabljajo od 2. 3. 2015), kar pomeni:

1.    uporaba tahografa ni obvezna, če gre za prevoz  z vozili ali kombinacijami vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 7,5 tone in ki se uporabljajo za prevoz materiala, opreme ali strojev za voznikovo uporabo pri njegovem delu ter jih uporabljajo samo v oddaljenosti do 100 km od sedeža podjetja in pod pogojem, da vožnja z vozilom ni voznikova glavna dejavnost (prevozi za lastne potrebe).
(opomba: še vedno pa je potreben omejevalnik hitrosti).

2.    Uporaba obrazca »Potrdilo o dejavnostih na podlagi uredbe (ES) št. 561/2006 ali AETR« - uredba ne prinaša nobenih sprememb, dodatno pa opozarjamo na obveznosti voznika, ki so bile zahtevane že do sedaj in sicer:

- v primeru nadzora mora voznik dokazovati svoje aktivnosti za tekoči dan + preteklih 28 koledarskih dni;

- voznikova dolžnost je, da z ročnimi vnosi  v tahograf vnese vse aktivnosti oz. njegova dela, ki jih je opravljal od trenutka, ko je zapustil vozilo pa do trenutka, ko začne voziti;

- v primerih uporabe starejših generacij tahografov, ki ne omogočajo ročnih vnosov voznikovih aktivnosti za nazaj in v primerih, ko je voznik dalj časa opravljal npr. druga dela, bil v »pripravljenosti«, bolniški, dopustu…, pa je še vedno obvezna uporaba obrazca »Potrdilo o dejavnostih…«;

- v zvezi z običajnim dnevnim ali tedenskim časom počitka se obrazec »Potrdilo o dejavnostih…« ne zahteva.

- še vedno se uporabljajo Navodila št. 5 (dodatna razlaga o izpolnjevanju in uporabi obrazca »Potrdilo o dejavnostih…«: