JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2015

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za vzpodbujanje samozaposlovanje v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2015. 

Rok za prijavo je do vključno do 31.8.2015

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za pospeševanje in vzpodbujanje samozaposlovanja in razvoja podjetništva v Mestni občini Slovenj Gradec.

Vlogo z dokumentacijo v zaprti kuverti, z oznako »Ne odpiraj – Razpis samozaposlovanje« in z imenom ter naslovom pošiljatelja na hrbtni strani je potrebno poslati priporočeno ali osebno dostaviti na naslov: Podjetniški center Slovenj Gradec d.o.o., Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec.

Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do vključno 31. 8. 2015. Ustrezne in popolne vloge bo obravnavala pristojna komisija po vrstnem redu kot bodo prispele, do porabe sredstev. Odpiranje vlog bo potekalo 4. 9. 2015.

Obveščamo vas, da se za prijavo oglasite na OOZ Slovenj Gradec, kjer vam bomo pomagali pri prijavi na razpis.

RAZPIS (klikni na podčrtano povezavo)

VLOGA ZA PRIJAVO NA RAZPIS (klikni na podčrtano povezavo)