Sodobni gozdarski stroji lahko bistveno lajšajo težavno delo v gozdu

Res je, da fizično težkega dela v gozdu ne more popolnoma nadomestiti še tako sodoben stroj, lahko pa mnogo pripomore k humanizaciji dela in zmanjšanju nezgod pri delu ter tudi invalidnosti gozdnih delavcev.
Celoten članek si preberite pod VEČ.
Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec, d. d., je vseskozi skrbelo, da je pri delu v gozdu uvajalo sodobne stroje, še več, veliko energije in tudi finančnih sredstev je vlagalo v razvoj in izdelavo prototipov takih naprav. Če malo pogledamo v zgodovino, je bilo Gozdno gospodarstvo Slovenj Gradec vodilno podjetje v Sloveniji pri razvoju, izdelavi in uvajanju teh naprav v delo pri spravilu in prevozu gozdnih sortimentov. Naj spomnim na samo nekaj uspešnih projektov, ki so pripomogli k zmanjšanju težkega fizičnega dela gozdnih delavcev:
 
Vsi našteti stroji in naprave za delo v gozdu so bili konstruirani tako, da so čim bolj olajšali težavno delo v gozdu, upoštevali najnovejša ergonomska spoznanja in zmanjšali možnost nesreče pri delu na minimum.
 
V zadnjem času smo proizvodnjo lastnih strojev sicer opustili, smo pa kljub temu nadaljevali z uvedbo najsodobnejše tehnologije spravilne mehanizacije – forwarderjev, naprav za strojno sečnjo – harvesterjev in najnovejše žičniške naprave, ki omogočajo varno in fizično manj naporno delo gozdnih delavcev.
 
V GG Slovenj Gradec smo leta 2010 začeli uvajati kompletno tehnologijo za strojno sečnjo in danes razpolagamo z eno tako garnituro – forwarder s harvestrsko glavo. Glavni element procesorjev in harvesterjev je procesorska oz. harvesterska glava, ki je opremljena s čeljustjo za prijemanje, noži za kleščenje, verižno žago za prežagovanje in merilno napravo. Delavec sedi v klimatizirani kabini (poleti hlajeni, pozimi ogrevani) in stroj upravlja z ročicami. Strojno sečnjo danes uspešno izvajamo predvsem v terensko in sestojno primernih gozdovih in pri tem upoštevamo najvišje standarde varovanja okolja. Zaradi sonaravnega, trajnostnega in večnamenskega gospodarjenja z gozdom uporabljamo prilagojene tehnologije poseka in spravila lesa.
 
Čeprav gre razvoj močno v smer strojne sečnje, pa ta ne bo mogla povsem nadomestiti klasične sečnje. Strojna sečnja je primerna za velike gozdne površine. Pri nas je gozdna posest večinoma majhna, zato za velik del lastnikov strojna sečnja ni racionalna izbira. Stroji tudi ne morejo delovati na skalnatih in strmih terenih kot tudi ne na močvirnih tleh (razen žičnic). Na takšnih področjih je treba sečnjo še vedno izvajati ročno z motorno žago. Glavna prednost strojev za sečnjo sta njihova velika učinkovitost in varno delovno okolje za delavca. Glavne slabosti so neokretnost v gozdu, poškodbe gozdnih tal in zahtevno načrtovanje sečnje, saj so stroji dragi in zahtevajo veliko izkoriščenost. 
 
Kljub vsej sodobni tehnologiji pa je dobro usposobljen in vesten delavec še vedno tisti, ki največ pripomore k dobrim poslovnim rezultatom firme, česar nikakor ne smemo pozabiti.
 
Celotno ponudbo podjetja najdete na spletni strani http://www.gg-sg.si/