POSEL ZA VAS - Povabilo k oddaji ponudbe - NADZOR NAD DELI: ZAMENJAVA DOTRAJANE ELEKTRIČNE NAPELJAVE V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI

Mestna občina Slovenj Gradec vas vabi k oddaji ponudbe: »nadzor nad deli: zamenjavo dotrajane električne napeljave v Koroški galeriji likovnih umetnosti«.

Ponudbo je potrebno oddati najkasneje do 31. 3. 2015, s pripisom »PONUDBA NADZOR 430-22/2015, NE ODPIRAJ!«

Za ogled celotne ponudbe klikni na VEČ.

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 31. 3. 2015 oddane osebno v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec ali po pošti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

Pričetek del: 22. 5. 2015, dokončanje: 1. 6. 2015.

Celotna razpisna dokumentacija vam je na voljo na spletni strani:

http://www.slovenjgradec.si/javni-pozivi/povabilo-k-oddaji-ponudbe-nadzor-nad-deli-zamenjava-dotrajane-elektricne-napeljave-v-koroski-galeriji-likovnih-umetnosti.html