POSEL ZA VAS - POVABILO K ODDAJI PONUDBE - ZAMENJAVA DOTRAJANE ELEKTRIČNE NAPELJAVE V KOROŠKI GALERIJI LIKOVNIH UMETNOSTI

Mestna občina Slovenj Gradec Vas vabi k oddaji ponudbe: »zamenjavo dotrajane električne napeljave v Koroški galeriji likovnih umetnosti«.

Ponudbo (s priloženim popisom del, rekapitulacijo del in parafirano pogodbo), oddajte v zaprti ovojnici, najkasneje do 31. 3. 2015, s pripisom »PONUDBA 430-21/2015, NE ODPIRAJ!«

Za ogled celotnega povabila klikni na VEČ.

Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do 31. 3. 2015 oddane osebno v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec ali po pošti na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.

DODATNE INFORMACIJE: Povabilo k oddaji ponudbe se nanaša na izvedbo I. faze, katera vključuje: razdelilnik, glavno traso (kab. palice vzdolžno) in razsvetljava v kupolah. Vprašanja lahko podate v pisni obliki na e naslov:info@slovenjgradec.si. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani. 

Pričetek del: 22. 5. 2015, dokončanje: NAJKASNEJE 1. 6. 2015.

Celotno povabilo vam je na voljo na spletni strani; 

http://www.slovenjgradec.si/javni-pozivi/povabilo-k-oddaji-ponudbe-zamenjava-dotrajane-elektricne-napeljave-v-koroski-galeriji-likovnih-umetnosti.html