Posel za vas - IZDELAVA ELABORATA OPREDELITEV IN PREVERITEV VPLIVA OMILITVENIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE POPLAVNE NEVARNOSTI NA IZBRANIH OBMOČJIH OBSTOJEČIH IN NAČRTOVANIH STAVBNIH ZEMLJIŠČ IZ OSNUTKA OPN

Mestna občina Slovenj Gradec je objavila povabilo za izdelavo elaborata. Rok za oddajo ponudbe je 3.4.2015 do 12:00 ure.
 
Za ogled celotnega povabila klikni na VEČ.

Celotno povabilo vam je na voljo na spletni strani: http://www.slovenjgradec.si/narocila-malih-vrednosti/izdelava-elaborata-opredelitev-in-preveritev-vpliva-omilitvenih-ukrepov-za-zmanjsanje-poplavne-nevarnosti-na-izbranih-obmocjih-obstojecih-in-nacrtovanih-stavbnih-zemljisc-iz-osnutka-opn.html