Spremembe Zakona o motornih vozilih

V Uradnem listu RS, št. 23/2015 (z dne 3. 4. 2015) je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih. Spremenjen je bil tudi 26. člen, ki po novem določa:

Za udeležbo v cestnem prometu morajo motorna in priklopna vozila:
1. biti registrirana,
2. imeti veljavno dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila, če gre za tovorno vozilo ali priklopno vozilo ali avtobus, s katerim se opravljajo prevozi v skladu s predpisi o prevozih v cestnem prometu,
3. imeti veljavno prometno dovoljenje ali veljavno dovoljenje za preskusno vožnjo, razen vojaških vozil na gosenicah, in
4. biti označena s predpisanimi registrskimi ali preskusnimi tablicami, izdanimi za njihovo označitev.

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

 

Posebej opozarjamo na 2. točko, ki govori o tem, da je eden od obveznih dokumentov v vozilu tudi Zapisnik o tehničnem pregledu vozila (in priklopnega vozila). Takšna ureditev je bila sprejeta  zaradi tega, da bo možno posebej sporočati podatke o kršitvah prevoznikov in upravljavcev prevozov v nacionalni elektronski register cestnih prevoznikov skladno s 5. točko Priloge IV Uredbe 1071/2009/ES. Posebej se mora evidentirati tudi kršitev glede neposedovanja veljavnega dokazila o tehnični brezhibnosti vozila v primeru prevoza blaga in potnikov pri prevozih, ki zapadejo v Uredbo 1071/2009/ES. Omenjena kršitev bo lahko predstavljala povod za izgubo dobrega ugleda iz Uredbe 1071/2009/ES za podjetje ter upravljavca prevoza.

Za prevoznike so pomembne tudi spremembe 42. člena in sicer:

Vozilo v cestnem prometu mora biti tehnično brezhibno. Šteje se, da je vozilo v cestnem prometu tehnično brezhibno, če:
1. ima napravo za omejevanje hitrosti ali drug vgrajen sistem za omejevanje hitrosti vozila, če je za to kategorijo vozila zahtevan,
2. ima brezhibno delujoče predpisane dele in opremo ter
3. izpolnjuje predpisane zahteve glede varstva okolja.

Vozilo, registrirano v tujini, sme biti v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, če:
1. ima napravo za omejevanje hitrosti ali drug vgrajen sistem za omejevanje hitrosti vozila, če je za to kategorijo vozila zahtevan,
2. ima brezhibno delujoče predpisane dele in opremo, ki so določeni z veljavno mednarodno konvencijo o cestnem prometu, ter
3. izpolnjuje predpisane zahteve glede varstva okolja.

Sprememba  prvega odstavka 42. člena zakona določa, da mora imeti vozilo napravo za omejevanje hitrosti ali podobni vgrajeni sistem za omejevanje hitrosti vozila, če je za to kategorijo vozila zahtevan. Takšna ureditev je bila sprejeta zaradi sporočanja podatkov o kršitvah prevoznikov in upravljavcev prevozov v nacionalni elektronski register cestnih prevoznikov skladno s 5. točko Priloge IV Uredbe 1071/2009/ES, kajti posebej se mora evidentirati tudi kršitev v primeru, ko vozilo nima vgrajene naprave za omejevanje hitrosti ali podobnega vgrajenega sistema za omejevanje hitrosti vozila, če se za to kategorijo vozila zahteva. Navedena kršitev bo lahko predstavljala povod za izgubo dobrega ugleda iz Uredbe 1071/2009/ES za podjetje ter upravljavca prevoza.

Spremembe zakona začnejo veljati 18. 4. 2015.