Uporaba interneta Slovenija 2014

Dostop do interneta ima velika večina gospodinjstev z otroki.
V prvem četrtletju 2014 je imelo v Sloveniji dostop do interneta 77 % gospodinjstev; med temi so bila skoraj vsa gospodinjstva z otroki (97 %) in 70 % gospodinjstev brez otrok.
 
Največ teh gospodinjstev je dostopalo do interneta prek prenosnega ali tabličnega računalnika, 74 %. 70 % jih je dostopalo prek namiznega računalnika, 66 % prek mobilnega telefona ali druge mobilne naprave (npr. e-bralnika itd.), 15 % gospodinjstev pa je za dostop do interneta uporabljalo pametno televizijo.
 
Med gospodinjstvi z dostopom do interneta je čedalje več tudi takih, ki dostopajo do interneta prek mobilnih širokopasovnih internetnih povezav; v prvem četrtletju 2014 jih je bilo že 49 % (v prvem četrtletju 2013 pa 42 %): 45 % teh gospodinjstev je dostopalo do interneta prek mobilne širokopasovne povezave z uporabo mobilnega telefona (vsaj 3G), 18 % pa prek prenosne naprave (npr. prenosnega, tabličnega računalnika) z USB-modemom ali SIM-kartico.
 
Nekatera gospodinjstva nimajo dostopa do interneta, ker ga ne potrebujejo ali ker nimajo ustreznih veščin.
 
Od gospodinjstev, ki niso imela dostopa do interneta, jih je 69 % navedlo, da interneta ne potrebujejo, 62 % jih je kot razlog navedlo pomanjkljivo znanje o uporabi računalnika ali interneta, 47 % jih ni imelo dostopa do interneta zaradi visokih stroškov opreme (npr. nakup računalnika), 45 % gospodinjstev pa zaradi visokih stroškov dostopa (npr. stroški naročnine).
 
Gospodinjstva z otroki, ki niso imela dostopa do interneta, so kot razlog za to v največjem odstotku navedla visoke stroške opreme (47 %) in visoke stroške dostopa (39 %). Hkrati so imeli člani teh gospodinjstev dostop do interneta drugje; takih je bilo 39 %. Med gospodinjstvi brez otrok, ki niso imela dostopa do interneta, je bilo največ, 70 %, takih, ki so menila, da dostopa do interneta ne potrebujejo; 63 % teh gospodinjstev pa ni imelo dostopa do interneta zaradi pomanjkljivega znanja o uporabi računalnika ali interneta.
 
Ženske v družabnih spletnih omrežjih aktivnejše od moških
Internet je v prvem četrtletju 2014 uporabljalo okoli 1.118.000 oseb ali 72 % vseh oseb, starih 16–74 let. 81 % teh oseb je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak dan. Ti so ga v največjem odstotku (87 %) uporabljali za pošiljanje ali prejemanje e-pošte in za iskanje informacij o blagu ali storitvah.
 
58 % oseb je v prvem četrtletju 2014 sodelovalo v družabnih spletnih omrežjih (v prvem četrtletju 2013 je bilo takih 53 %). V družabnih omrežjih je sodelovalo 61 % žensk in 56 % moških.
41 % oseb je uporabljalo internet za telefoniranje ali videotelefoniranje (v istem obdobju prejšnjega leta: 35 %). 
 
Spletno nakupuje tretjina oseb, starih 16–74 let
V obdobju od aprila 2013 do marca 2014 je blago ali storitve prek interneta kupovalo 37 % oseb v starosti 16–74 let. Prek interneta so v največjem odstotku nakupovale osebe v starostni skupini 16–24 let (65 %), v starostni skupini 65–74 let pa je bil odstotek takih najmanjši (7 %).
 
Največ e-kupcev, 53 %, je prek interneta naročilo ali kupilo oblačila, športno opremo, čevlje. 39 % e-kupcev je prek interneta naročilo turistične nastanitvene zmogljivosti (npr. rezervacijo prenočišča), 37 % dobrine za gospodinjstvo (npr. belo tehniko, pohištvo itd.), 34 % vstopnice za prireditve.
 
Večina e-kupcev, 82 %, je naročila blago ali storitve pri prodajalcih v Sloveniji; 47 % jih je naročalo blago ali storitve pri prodajalcih iz drugih držav članic EU, 27 % pa pri prodajalcih zunaj EU. Največ e-kupcev, 63 %, je prek interneta nakupljeno blago ali storitve plačalo z gotovino ali klasičnim bančnim nakazilom, 45 % s plačilno (kreditno ali z debetno) kartico, 30 % s predplačniško kartico ali predplačniškim računom prek interneta, 21 % pa z elektronskim bančnim nakazilom prek e-bančništva.
 
Iz objavljenih podatkov lahko ugotovimo kako pomemben je postal medij internet za pridobivanje informacij iz katerih se izbere izvajalca del, nakup oz. se sklene posel.
 
 
Objavil: Rok Bezlaj
Vir: Statistični urad RS