Spremembe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih

V Uradnem listu RS, št. 23/2015 (z dne 3. 4. 2015) so bile objavljene spremembe Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. 

Nekaj najpomembnejših novosti si poglejte pod VEČ.

Črtane so določbe šestega odstavka 8. člena, ki se nanašajo na zaporedno številčenje izdanih Potrdil o dejavnostih voznika (na podlagi Uredbe (ES) št. 561/2006 ali AETR. Navedeno potrdilo je dolžan izdati delodajalec, na podlagi izjave voznika. Potrdilo podpišeta delodajalec in voznik.

V primeru, da so potrdila izdana iz neupravičenih razlogov, se takšno ravnanje sankcionira (predpisana globa: 800 – 1.250 EUR). Po novem se omogoči tudi sankcioniranje voznika za primere podajanja neresnične izjave o razlogih odsotnosti oziroma če v vozilu nima potrdila o dejavnostih ali ga na zahtevo pristojnega organa ne predloži v pregled.

Istočasno se ukinja kaznovanje voznika za primere odrejanja mobilnih delavcev na delo (maksimalno dovoljeni delovni čas), za katere sta odgovorna pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik.

Z globo 800 EUR se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne zagotovi potrditve uporabe vozila s prevoznikovo kartico na začetku in na koncu uporabe vozila (prijava oz. odjava podjetja v digitalni tahograf v primerih nakupa, prodaje vozila…).

Predpisana je globa za prekršek pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne upošteva predpisanega roka kontrole tahografa (2 leti):

- če je poteklo do vključno 30 dni od dneva obvezne kontrole tahografa (600 EUR + 200 EUR odg.oseba)

- če je poteklo več kot 30 dni od dneva obvezne kontrole tahografa (1.200 EUR + 400 EUR odg.oseba).

Dodaja se nova kazenska sankcija za primer, da voznik ni označil vseh informacij za obdobja, ki jih tahograf ni več pravilno zapisoval (zaradi okvare ali nepravilnega delovanja). Ta globa je dodana, ker gre za resno kršitev voznika, ki do zdaj ni bila sankcionirana.

Spremembe zakona bodo začele veljati 18. 4. 2015.