Nepravilnosti pri uporabi vezanih knjig računov

Ob podrobnem spremljanju uporabe vezanih knjig računov pri zavezancih, ki poslujejo z gotovino, Finančna uprava RS ugotavlja nepravilnosti, kot so izdaja računov iz nepotrjenih vezanih knjig računov, izdaja računov iz neveljavnih paragonskih blokov in neizdajanje računov.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

V preteklih tednih so se na tem področju izvajale predvsem preventivne aktivnosti, v katerih so bili kršitelji opozorjeni na nepravilnosti in seznanjeni s predpisanimi globami za prekrške.

Finančna uprava RS bo v prihodnje za omenjene kršitve izvajala tudi prekrškovne postopke, zato ponovno opozarjamo na ustrezno uporabo vezanih knjig računov.

Potrošnike pozivamo, da za vsako blago ali storitev zahtevajo in vzamejo račun, fotografijo računa lahko pošljejo tudi Finančni upravi RS. Na portalu eDavki je na voljo tudi aplikacija, ki potrošnikom omogoča preverjanje, ali je bil račun iz vezane knjige računov pred uporabo dejansko potrjen. 

 Celotno sporočilo za javnost