Portal javnega naročanja

 

Portal javnih naročil je spletni informacijski portal Ministrstva za javno upravo, kamor naročniki v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2), Zakonom o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 - odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJNVETPS) in Zakonom o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Ur. l. RS, št. 90/12 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: ZJNPOV) neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije.

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

Na portalu javnih naročil se objavljajo obvestila v zvezi z:

 

Kadar je vrednost naročila enaka ali večja od vrednosti iz prvega odstavka 12. člena ZJN-2, prvega odstavka 17. člena ZJNVETPS oz. prvega odstavka 7. člena ZJNPOV, se obvestila v zvezi z naročili objavljajo tudi v Uradnem listu Evropske unije.

OOZ Slovenj Gradec dnevno spremlja objave, ter vam jih posreduje z možnostjo prijave ter pridobitve del.