NORMATIVI ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE Cening

Normativi za elektro inštalacije, ki jih je Sekcija elektro dejavnosti pri OZS doslej priporočala članom, so postali po strokovni plati neaktualni in kot takšni neprimerni za nadgradnjo. Ker trenutne tržne razmere zahtevajo tako dopolnjevanje in ažuriranje podatkov kot tudi računalniško podporo, se je Sekcije elektro dejavnosti pri OZS odločila, da članom priporoči in omogoči ugodnosti pri nakupu najprimernejšega ponudnika strokovno aktualnih in sodobnih normativov, ki poleg knjižne verzije zagotavlja tudi računalniški paket.
Po tehtni presoji so izbrali podjetje Inženiring biro Marinko, ki bočlanom OZS preko Mozaika podjetnih omogočil ugodnosti pri nakupu izdelkov CENING.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
V omenjenem podjetju zagotavljajo, da bo počasno ročno delo in mnogo napak pri pripravi ponudb, iskanju cen, obračunavanju izvršenih del, situacij in računov ob uporabi Ceninga postalo preteklost. Orodja Cening omogočajo delo brez težav, brez podvajanja in ponavljanja že opravljenega dela, s pravilno pripravljenimi ponudbami in obračuni.
 
Podatki s cenami
Cening Biznis Elektro inštalacije vsebuje popise s cenami s področja elektro inštalacij za pripravo ponudb. Vsaka postavka vsebuje opis, vrednost dela, vrednost materiala in čas. Tipične postavke s cenami za jaki tok so: kabli, svetilke, transformatorji, razdelilne stikalne omare, razdelilna oprema; za šibki tok: telefonija, antenski sistemi, domofoni, ozvočenje, univerzalno informacijsko ožičenje, požarno javljanje, detekcija plina, avtomatsko javljanje vloma; dodane pa so tudi postavke za strelovod. Vse postavke je mogoče prilagoditi, dopolniti, spremeniti ali dodati nove. Ob tem pa velja omeniti, da je Cening Biznis na voljo tudi za druga področja: gradbena dela, zaključna dela in strojne inštalacije.  
 
Preprosta priprava ponudb iz popisa
Z omenjenim orodjem je mogoče hitro pripraviti ponudbo iz popisa ali samostojno od začetka. Cening uvozi popis in za vsako postavko predlaga cene iz svojih podatkov in že pripravljenih ponudb. Tako odpade iskanje cen in pregledovanje starih ponudb, saj program pove, kdaj in po kakšni ceni je bilo kakšni stranki kaj narejeno. Izračuni so pravilni; vse je sešteto in zmnoženo z obračunanim davkom in pripravljeno zelo hitro, tudi z rekapitulacijami. Za lažjo uporabo programa Cening so na voljo nazorna navodila in brezplačna pomoč po telefonu.  
 
Samodejni obračun in račun za izvršena dela
Pri posameznem projektu je običajna tudi knjiga obračunskih izmer (gradbena knjiga), pri čemer je bilo veliko ročnega prenašanja opisov, cen … Z uporabo Ceninga tega ni več. Program Cening Obračun samodejno pripravi obračunske liste iz ponudbe, na katere je potrebno vnesti samo izračun količin in odbitkov. Dodati je mogoče tudi opombe in slike, skratka vse, kar je potrebno, da je izvedena storitev jasno obračunana. Pri tem so dela po ponudbi in dodatna dela prikazana ločeno. Pripravljene situacije ali računi so narejeni takoj in pregledno izpisani, upoštevajo pa tudi morebitne avanse in zadržana sredstva.  
 
Celovita rešitev
Cening že uporabljajo mnogi obrtniki in podjetniki, institucije, sodni izvedenci in cenilci, priporoča pa ga tudi Sekcija elektro dejavnosti pri OZS. Znanje in izkušnje v obliki programov, knjig, izobraževanj in podpore podjetja Inženiring biro Marinko, ki že več kot 22 let izdaja Cening, so članom OZS s kartico Mozaik podjetnih dosegljive ceneje.
Ugodnosti so navedene na spletni strani Sekcije elektro dejavnosti pri OZS (zavihek Informativne cene – ceniki) in http://www.cening.si/ozs, preko e-pošte info@cening.si, oziroma telefona: 01 432 72 35.
 
Partnerstvo Sekcije elektro dejavnosti in podjetja Inženiring biro Marinko, d. o. o. članom OZS prinaša tudi ugodnejša izobraževanja in seminarje, ki bodo vsebinsko vezani na potrebe uporabnikov izdelkov Cening. O seminarjih bodo člani obveščeni preko elektronske pošte, informacije pa bodo objavljene tudi na spletni strani Sekcije elektro dejavnosti pri OZS, na tem zavihku.. Sekcija elektro dejavnosti bo skupaj s podjetjem Inženiring biro Marinko, d. o. o. organizirala tudi regijske predstavitve rešitev Ceninga.  
 
Podatki v knjigi  
Na terenu in takrat, ko pri roki ni računalnika, je na voljo Cening v knjižni obliki. Cening Elektro inštalacije 73. (junij 2014) v knjigi so z nakupom preko Sekcije elektro dejavnosti bistveno cenejše! Cena knjige znaša za člane OZS 57 evrov z DDV in jo po dokazilu plačila prejmete po pošti na vaš naslov po pošti. Naročilnico za normative najdete na spletni strani sekcije elektro dejavnosti (zavihek Informativne cene – normativi). Več informacij pa je na voljo pri sekretarki sekcije Valentini Melkić (01 58 30 541, valentina.melkic@ozs.si).  
 
Drugi popusti produktov CENING, ki jih člani OZS pridobijo s predložitvijo veljavne kartice Mozaik podjetnih:
 
– 10-odstotni popust na programe Cening Biznis,
– 10-odstotni popust na program Cening Obračun Gradbena knjiga,
– 10-odstotni popust ob nakupu ene knjige Cening (POZOR: Nakup knjige CENING ELEKTRO INŠTALACIJE preko Sekcije elektro dejavnosti je možen z 20-odstotnim popustom od trenutne redne cene in znaša za člane OZS 57 evrov z DDV. )
– 15-odstotni popust na letne knjižne naročnine kompleta štirih knjig,
– 15-odstotni popust na naročnino paketov Cening Premium,
– 15-odstotni popust na izobraževanja, tečaje in delavnice,
– 20-odstotni popust na individualno izobraževanje
– »1na1« na izbrani lokaciji.
 
 
Več informacij je na voljo pri sekretarki sekcije elektro dejavnosti, Valentini Melkić (01 58 30 541, valentina.melkic@ozs.si).