Posel za vas - PREVOZI UČENCEV V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016

Mestna občina Slovenj Gradec vabi vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno z razpisnimi pogoji oddajo svojo ponudbo za izvajanje razpisanih del.

Predmet javnega naročila so prevozi učencev od postajališč do šol na območju Mestne občine Slovenj Gradec.  Naročnik oddaja javno naročilo za šolsko leto 2015/2016.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE 16.6.2015.

Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ.

ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB JE 16. 06. 2015, DO 9.00 URE V PROSTORIH VLOŽIŠČA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (pritličje).

JAVNO ODPIRANJE PONUDB BO 16. 06. 2015, OB 11.00 URI, V SEJNI SOBI MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC (prvo nadstropje). Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na odpiranju, morajo imeti pooblastilo za zastopanje.

DATOTEKE

  razpisna-dokumentacija-prevozi-2015-2016.pdf