NAJAVA FINANČNIH SPODBUD ZA PODRAVSKA IN KOROŠKA MALA IN SREDNJA PODJETJA

Mariborska razvojna agencija p.o. in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta predvidoma do konca meseca majav sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in sodelujočimi bankami,  objavili razpis ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem (RGS) za Podravje in Koroško. Razpisa bosta objavljena ločeno za vsako regijo. Prav tako bosta objavili razpis nepovratnih sredstev za MSP podjetja problemskega območja Maribora s širšo okolico.
 
Za ogled celotnega obvestila klikni na VEČ. 

Podrobne informacije so na voljo na spletni strani MRA:

http://mra.si/najava-spodbud-za-mikro-mala-in-srednja-podjetja/