Poročilo - promocija poklica voznik

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (Zavod) organizirala 12 motivacijskih dogodkov po vsej Sloveniji, na katerih so predstavniki OZS, Zavoda in poklicni vozniki predstavili poklic voznika ter možnosti in potrebe glede zaposlitve tega poklica tako doma kot v tujini. OZS in Zavod želita tako doseči  učinkovitejše kritje potreb v dejavnosti transporta  ter  v čim večji meri seznaniti delodajalce in brezposelne osebe s storitvami, ki jih Zavod nudi, ter po drugi strani motivirati brezposelne osebe k bolj aktivnemu iskanju zaposlitve na tem področju. 
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Po podatkih iz marca 2015 je bilo na Zavodu prijavljenih 2.537 brezposelnih poklicnih voznikov,  od tega 1.246 voznikov osebnih vozil, lahkih dostavnih vozil in motornih koles ter 1.291 voznikov težkih tovornjakov in avtobusov. Delodajalci  predvsem povprašujejo  po voznikih tovornih vozil v mednarodnem prometu ter voznikih avtobusov. Napovedanih potreb delodajalcev glede zaposlitve voznikov je tudi za prihodnje obdobje zelo veliko, predvsem v Nemčiji, kjer napovedujejo približno 40 tisoč potreb.  Na dogodkih, ki smo jih organizirali skupaj z Zavodom, na vseh lokacijah območnih služb oz. uradov za delo Zavoda, je potekalo 22 predstavitev poklica voznik, nanj pa so bile povabljene brezposelne osebe v dveh skupinah: tiste, ki že imajo pridobljen vozniški izpit C-kategorije kot tudi vsi drugi brezposelni, ki imajo pridobljeno vsaj B-kategorijo  in so pripravljeni se dodatno usposabljati za zaposlitev v dejavnosti transporta. 

Predstavitev je potekala tudi v Slovenj Gradcu in sicer 22. aprila 2015. Na predstavitvi sta udeležencem predstavila poklic voznika predsednik Sekcije za promet pri OOZ Slovenj Gradec GAŠPER RUDL in sekretar Sekcije za promet pri OZS BOJAN PEČNIK.Motivacijske dogodke smo organizirali z namenom odgovoriti  na naslednja vprašanja:

Kaj sploh pomeni biti voznik v mednarodnem prometu po Evropi? Kakšni so pogoji dela? Kakšne so prednosti dela voznika? Kako postanem voznik ter dobim zaposlitev? 

Kot   cilj   smo   si  zastavili  seznanitev  brezposelnih  o  priložnosti zaposlovanja, seznanitev z delom in informiranje na področju transporta ter tudi  dvig  ugleda  panoge. Namen dogodka pa odgovor na povečano povpraševanje  po  voznikih gospodarskih vozil v Sloveniji in Evropi in kot odgovor na težave pri zagotavljanju delovne sile.

Brezposelne  osebe  smo  opozorili  tudi  na eventualne »pasti« pri iskanju zaposlitve, kajti tudi v panogi transporta se pojavljajo t.im. »slamnata podjetja«  oziroma  »podjetja  poštni  nabiralniki«.  Gre  za  podjetja, ki predstavljajo  prevoznim podjetjem nelojalno konkurenco in mečejo slabo luč na  celotno  panogo.  Takšna  podjetja so »kronični« neplačniki in pogosto ne spoštujejo  socialne  zakonodaje  na področju cestnega transporta. Da ne bi prihajalo  do  zaposlitev  v  takšnih podjetjih, so bila udeležencem podana navodila kje in na kakšen način opraviti razgovor za zaposlitev.

Na  osnovi skupne priprave akcijskega načrta Zavoda in OZS smo pristopili k pripravi  in  izvedbi  vrste aktivnosti po celotni RS.  Tako smo pripravili motivacijske in informativne predstavitve na teme: usposabljanj za vozniške izpite  C,D  in  E  kategorije, temeljne kvalifikacije za voznika v cestnem prometu  (TK)  in podaljšanje veljavnosti temeljne kvalifikacije (obnovitev oziroma podaljšanje veljavnosti kode  Skupnosti  »95«);  Predstavili  smo  jim  zakonske  pogoje, pogoje za vključitve  v  usposabljanje,  ki jih izvaja Zavod in njihove izvajalce ter tudi  stroške, ki jih v teh primerih krije Zavod.  Vsebina dogodka je poleg predstavitve  Zavoda vključevala tudi predstavitev poklica voznik (zakonske podlage,  obvezna strokovna usposobljenost, zahtevnost..), ki ga je izvedla OZS  in praktično predstavitev lokalnega podjetnika/delodajalca. Udeleženci so  pridobili  vse relevantne informacije in konkretne odgovore na različna vprašanja  in  dileme,  ki jim bo kot pomoč za lažjo odločitev o nadaljnjih korakih v poklicni karieri. Ob samih predstavitvah se je ugotavljalo, da je že  kar nekaj udeležencem priznana strokovna usposobljenost za voznika, saj so izpolnjevali vse zakonsko predpisane pogoje. Izpostaviti velja primer na štajerskem,  kjer se je voznik avtobusa zaposlil pri novem delodajalcu že v nekaj dneh po udeležbi na našem dogodku.

Z odzivom na dogodek smo tako na OZS kot na Zavodu zadovoljni, saj se zavedamo, da lahko le s skupnimi močmi dosežemo premike pri zmanjšanju brezposelnosti in pridobivanju kadra za zaposlitev v poklicih, ki so na trgu iskani.  Zabeležili smo  544 udeležencev dogodka od katerih jih je 250  izrazilo interes  za nadaljnje usposabljanje in  zaposlitev v poklicu voznik več kot 250  oseb.