Hrvaška - kabotaža (prevoz blaga)

Izteka se dvoletno prehodno obdobje glede kabotažnih prevozov za podjetja s sedežem na Hrvaškem. Države članice na podlagi pristopne pogodbe Republike Hrvaške k Evropski uniji lahko obvestijo Komisijo o tem, ali nameravajo prehodno obdobje podaljšati še za največ 2 leti.  
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

S strani Sekcije za promet pri OZS smo ministrstvo, pristojno za promet, pozvali, da obvesti Komisijo  o podaljšanju prehodnega obdobja za opralvjanje kabotaže hrvaškim prevoznikom. Enako stališče sta podali tudi AZ (Avtoprevozniška zbornica) in GZS (Združenje za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije). To pomeni, da tudi prevozniki s sedežem v Republiki Sloveniji ne morejo opravljati kabotaže na hrvaškem ozemlju še nadaljni dve leti.