Mešana Madžarsko - Slovenska komisija za mednarodni cestni prevoz

Prejeli smo informacijo, da je za dne 5. 6. 2015 sklicana Madžarsko - Slovenska mešana komsija za mednarodni cestni prevoz. S strani prevoznikov smo prejeli že kar nekaj aktualne problematike, ki jo bomo na srečanju izpostavili (maksimalno dovoljene mere tovornih vozil pri prevozu vozil).

V kolikor ste tudi sami zaznali kakršne koli težave pri prevozih na Madžarsko, nam prosim to sporočite po e-pošti najaksneje do 1. 6. 2015 na mail: maja.savc@ozs.si. V primeru, da smatrate, da so vam nadzorni organi neupravičeno očitali prekršek, pa nam posredujte tudi celotno dokumentacijo (zapisnik, dodatna dokazila,..)