Obveznosti delodajalca - delo na višini

Ena poglavitnejših zahtev Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je ukinitev regrersnih zahtevkov zavoda za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje in drugih zdravstvenih zavarovalnic proti delodajalcev.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določata, da imata Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, pravico zahtevati od delodajaleca povrnitev stroškov zdravljenja in drugo povzročeno škodo, če je delavcu nastopila poškodba pri delu, bolezen oz. invalidnost ali celo smrt in je ta posledica nastala, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi. Ti regresni zahtevki lahko narastejo v enormne višine.

Prevoznike še posebaj opozarjamo na varno delo voznikov, ki vključuje  delo na višini. Delodajalci morajo izpolniti naslednje obveznosti:
 - opredelitev dela na višini v oceni tveganja,
- vsebinsko ustrezen zdravniški pregled (dodatna zahteva za delo na višini),
- usposabljanje za varno delo in preverjanje znanja na dve leti  (v programu mora biti obvezno  zajeto delo na višini in varno opravljanje le tega),
- zaposleni morajo biti seznanjeni s pisnimi navodili za varno delo na višini (navodila kako varno opraviti to delo naj bodo čim bolj konkretna; delavec mora s podpisom potrdi, da je bil seznanjen z navodili)
- če se za delo na višini uporablja lestve, morajo le te ustrezati predpisanim standardom (imeti morajo CE oznako).