Posel za vas - Sanacija oken in polken na Velenjskem gradu

Mestna občina Velenje je objavila naročilo malih vrednosti in sicer - Sanacija oken in polken na Velenjskem gradu.
 
Rok za oddajo ponudbe je 29.5.2015.
 
Za ogled celotnega povabila klikni na VEČ.

Mestna občina Velenje vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za SANACIJA OKEN IN POLKEN NA VELENJSKEM GRADU.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem razpisu.

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 29. 5. 2015, najkasneje do 9. ure v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, (kletna etaža, pisarna št. 10).

Vse ostale informacije in razpisna dokumentacija so vam na voljo na spletni strani: informhttp://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objaveacije