Posel za vas - Rekonstrukcija priključka lokalne ceste LC 450151 »Zg. Kavče – Sp. Kavče« na regionalno cesto R3-694/1268 »Velenje – Dobrteša vas« v Kavčah pri Velenju

Mestna občina Velenje vabi vse zainteresirane ponudnike da oddajo svojo ponudbo za 

Rekonstrukcija priključka lokalne ceste LC 450151 »Zg. Kavče – Sp. Kavče« na regionalno cesto R3-694/1268 »Velenje – Dobrteša vas« v Kavčah pri Velenju.

Rok za oddajo ponudbe je 8.6.2015.
 
Za ogled celotne ponudbe klikni na VEČ.

Mestna občina Velenje vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za Rekonstrukcijo priključka lokalne ceste LC 450151 »Zg. Kavče – Sp. Kavče« na regionalno cesto R3-694/1268 »Velenje – Dobrteša vas« v Kavčah pri Velenju.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem razpisu. 

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku do 8. 6. 2015 najkasneje do 9.  ure v glavni pisarni Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, (kletna etaža, pisarna št. 10).

Razpisna dokumentacija in vse ostale informacije so vam na voljo na spletni strani:  http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave