Sestanek Sekcije za promet z DARS

Dne 12 5. 2015 je imela Sekcija za promet sestanek z DARS na katerem so se obravnalvale različne teme.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

- Aktivnosti DARS v zimski službi (predstavitev ukrepov, izmenjava mnenj,
izboljšave...)
- Prehitevanje tovornih vozil na AC/HC (upoštevanje signalizacije, oviranje reševalnih akcij, predlogi..)
- Uvedba termo skenerja pred predorom Karavanke (uvedba v letu 2015)
- Varnostna razdalja tovornih vozil (modre led luči v predorih)
- Vožnja po odstavnem pasu
- Informiranje voznikov TV (predstavitev novih sistemov, izmenjava
izkušenj,..)
- Dogovor o nadaljnjem sodelovanju OZS in DARS
 
Dogovori:
- Na pobudo OZS bo organiziran sestanek z nadzornimi organi na temo poosternega nadzora nad tovornimi vozili pri vstopu v RS (predvsem v času zimskih razmer)
- Boljše prilagajanje trenutnim razmeram in hitrejša odzivnost pri odrejanju in izvajanju zapor za TV (primer rdečega alarma v letošnji zimi).
- Predlog uvedbe dobre prakse: v kritičnih razmerah vzdrževalci zaprejo avtocesto ter pred kolono postavijo plužna vozila ter vozila v kolini s spremstvom prepejejo skozi problematični odsek (letošnji primer pri Uncu).
- Na pobudo OZS naj DARS prouči predlog o sprostitvi tovornega prometa skozi predor Karavanke od bencinskega servisa Jesenice do predora Karavanke v času poletne omejitve tovornega prometa (Slovenija omejitev med 08.00-13.00 uro, v Avstriji omejitev med 15.00-24.00 uro), saj na avstrijski strani v tem času ni omejitve.
- sprejet je bil predlog OZS, da se vsa dela, ki se izvajajo v predoru Karavanke maksimalno časovno uskladijo tudi z avstrijsko stranjo,
- Na pobudo OZS se organizira skupni sestanek s predstavniki Kapscha, Darsa in OZS v zadevi pridobitve dodatnih ABC tablic za člane OZS.