Nepovratna sredstva in garancije za kredite za razvoj mikro, malega in srednjega gospodarstva!

Mikro, mala in srednja podjetja iz Podravja in Koroške regije bodo lahko pridobila garancijo za pridobitev dolgoročnih bančnih kreditov, dodatno pa bodo lahko ta podjetja iz problemskega območja z visoko brezposlenostjo Maribor s širšo okolico pridobila tudi nepovratna sredstva za manjše začetne naložbe.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Mariborska razvojna agencija in Regionalna razvojna agencija Koroška d.o.o. obveščata, da bosta predvidoma 5. 6. 2015 v sodelovanju s Slovenskim regionalno razvojnim skladom, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in sodelujočimi bankami, objavili razpisa ugodnih dolgoročnih bančnih kreditov z garancijo regijskih garancijskih shem (RGS) za Podravje in Koroško.

Več v priloženi izjavi za javnost.

  Sporočilo za javnost_