Pojasnilo FURS - fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju

FURS je 26.3.2015 za fizične osebe, ki imajo registrirano dejavnost, delo pa opravljajo v odvisnem razmerju objavilo pojasnilo.
 
Pojasnilo si lahko pogledate pod VEČ.
Pojasnili so, da pravno formalna ureditev razmerja, v katerem fizična oseba za delodajalca opravlja delo v statusu samostojnega podjetnika, če gre v njunem razmerju dejansko za odvisno pogodbeno razmerje, ni zakonita. Delodajalec mora skleniti pogodbo o zaposlitvi s fizično osebo, ki delo zanj opravlja v razmerju, ki ima elemente delovnega razmerja.
 
OZS oziroma Sekcija že nekaj časa zahteva, da se poišče možnost ustrezne pogodbe za povečan obseg dela in hkrati rešiti problem prevelikih stroškov pri opravljanju občasnega povečanja dela
 
Pojasnilo, najdete na njihovi spletni strani.