Sekcija za gostinstvo in turizem zahteva, da se poišče možnost ustrezne pogodbe za povečan obseg dela

Sekcija že nekaj časa zahteva, da se poišče možnost ustrezne pogodbe za povečan obseg dela in hkrati rešiti problem prevelikih stroškov pri opravljanju občasnega povečanja dela.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.
V poslovanju manjših gostincev se včasih zgodi, da delodajalec potrebuje dodatno delovno silo le za kak dan ali dva, potem pa daljše obdobje take potrebe ni več. Eden od primerov, ko obstaja potreba po vključitve večjega števila oseb v delovni proces le za zelo kratek čas, je organizacija poroke, ko je potrebno postreči večje število gostov. Tako npr. manjši gostinec lahko skozi celo leto nemoteno posluje z dvema zaposlenima, da pa zadovolji vse potrebe gostov v času poročnega slavja, potrebuje še dodatnih 5 ali 6 oseb in to le za en dan oziroma noč.  
 
Če odmislimo delo študentov preko napotnice študentskega servisa ter delo upokojencev preko pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojencev, kakor tudi možnost za dopolnilno delo skladno z 147. členom ZDR-1, nam ostane na razpolago edino še podjemna pogodba. Pri tej obliki »zaposlovanja« imajo delodajalci običajno že poznane osebe, ki bi bile pripravljene opravljati takšno delo, čeprav so zaposlene drugje in običajno niti ne v konkurenčni dejavnosti.  
Zaradi zadreg in dilem, ki nastajajo pri številnih naših članih, ki želijo zakonito poslovati ter ker so globe v primeru ugotovljene nezakonite podjemne pogodbe zelo visoke, smo vprašanje zakonitosti naslovili na inšpektorat za delo in pristojno ministrstvo, žal pa iz prejetih odgovorov ni jasno kaj je zakonito in na kakšen način se naj to reši, zato je nujno potrebno sprejeti oziroma ustrezno spremeniti zakonodajo!  
 
Na OZS smo sicer mnenja, da bi v takem primeru kot je opisan zgoraj, torej, ko se v delovni proces vključi osebo le za dan ali dva na podlagi podjemne pogodbe, le-ta bila popolnoma zakonita, čeprav bi take osebe opravljale dela, ki sodijo sicer v osnovno dejavnost delodajalca oz. dela, ki sicer sodijo pod sistemizirano delovno mesto. Svoje mnenje utemeljujemo predvsem na zelo omejenem trajanju dela, saj v primeru dela, ki traja le dan ali dva, ne obstaja element nepretrganosti, ki je eden od enakovrednih elementov delovnega razmerja. Glede na to, da posledično ne obstajajo vsi elementi delovnega razmerja, menimo, da se takšno delo ne more okvalificirati kot kršitev iz 13. člena ZDR-1. Navedeni člen namreč razumemo tako, da pogodbe civilnega prava, med katere spada tudi podjemna pogodba, niso dovoljene, če obstajajo vsi elementi delovnega razmerja. Žal pa nismo dobili ustreznega odgovora in problem ostaja nerešen.