Sekcija za gostinstvo in turizem ter sekcija frizerjev - INFORMATIVNI POSVET -UVEDBA DAVČNIH BLAGAJN IN PREDSTAVITEV PRIPOMB ZBORNICE NA OSNUTEK ZAKONA

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenj Gradec v sodelovanju z OZS in Sekcijo za gostinstvo in turizem ter sekcijo frizerjev organizira BREZPLAČEN INFORMATIVNI POSVETˇUVEDBA DAVČNIH BLAGAJN IN PREDSTAVITEV PRIPOMB ZBORNICE NA OSNUTEK ZAKONA« trenutna ena najbolj aktualnih tem.
 
Posvet bo v sredo, 10.6.2015 ob 10:30 uri v prostorih Visoke šole za tehnologijo polimerov - Mpik, Ozare 19, Slovenj Gradec.
 
Za ogled celotnega vabila klikni na VEČ.

Na posvetu bomo obravnavali med drugim tudi Osnutek predloga o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času pri opravljanju gostinske dejavnosti v Mestni občini Slovenj Gradec (lastniki, ki imajo svoje lokale v Mestni občini Slovenj Gradec). Osnutek odloka ste vsi gostinci že prejeli domov. Prosimo vas , da svoje predloge, mnenja in pripombe izpostavite na našem posvetu, katere bomo prenesli na Mestno občino Slovenj Gradec.

Z nami bosta tudi podpredsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS g. Drago Delalut in ga. Vlasta Markoja, sekretarka sekcije pri OZS. Predstavila vama bosta osnutek predloga zakona o davčnih blagajnah ter stališča in pripombe zbornice nanj. V nadaljevanju pa nekaj o nadzoru UVHVVR, popisu obveznosti s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti ter ostale aktualnosti iz sekcije.

Na posvetu se nam bodo pridružili partnerji Kartice Mozaik podjetnih, ki vam bodo predstavili svojo ponudbo in ugodnosti, ki jih s kartico lahko pridobite.

Prosimo, da svojo udeležbo na posvetu potrdite do ponedeljka, 8.6.2015 na e-naslov: maja.savc@ozs.si ali na tel.št.: 02 88 21 590.

Sekcija gostincev bo posvet začela ob 10:30 uri, kjer vam bo gospa Vlasta Markoja predstavila aktualnosti iz sekcije, nato bomo posvet nadaljevali skupaj z Sekcijo gostincev.

V pričakovanju Vaše udeležbe, Vas lepo pozdravljamo!