Prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem.
 
Za ogled celotnega razpisa klikni na VEČ.
Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi (v nadaljevanju: upravičeno območje).

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem, objavljena v Uradnem listu št. 41/2015 hkrati s tem razpisom (v nadaljevanju: razpis RGS).

Namen javnega razpisa je podpora podjetjem, ki nimajo dovolj akumulacije za nova vlaganja, imajo pa izdelane razvojne programe in programe prestrukturiranja, ki vključujejo začetna vlaganja za nove programe ali razširitev dejavnosti.

Cilji javnega razpisa:

Skupna sredstva, namenjena za subvencioniranje po tem razpisu, znašajo za leto 2015 607.142 EUR. Sredstva prispeva Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), številka NRP v državnem proračunu: 2130-14-8604).

http://www.rra-koroska.si/index.php?site=vsebine_n&kat=1820&parent=0&lang=1&nid=83088