DODATNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU NADZORA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Od leta 2010 je bilo v skoraj 4.000 nadzorih ugotovljenih za več kot 60 mio EUR dodatnih davčnih obveznosti. Sankcioniranih je bilo več kot 6.200 storilcev prekrškov in naznanjenih skoraj 400 kaznivih dejanj.
 
Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Finančna uprava RS bo v prihodnjih mesecih izvajala dodatne aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (prispevkov). Kljub mnogim aktivnostim ter stalnem nadzoru na tem področju, se pojav neobračunavanja prispevkov bistveno ne zmanjšuje. V letu 2014 delodajalci obračunov prispevkov niso oddali za 2, 2 % vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. Kljub relativno nizkemu odstotku teh zaposlenih glede na vse zaposlene v Republiki Sloveniji gre za pojav, ki je nesprejemljiv. Temeljna pravica vsakega zaposlenega je, da mu delodajalec za njegovo delo izplača plačo in obračuna ter plača akontacijo dohodnine in prispevke.

Ciljno usmerjen nadzor v zadnjih petih letih je sicer bistveno izboljšal stanje oddanih obračunov prispevkov za nazaj, kljub temu pa v Finančni upravi RS ocenjujemo, da so potrebne še dodatne aktivnosti. Ob tej priložnosti pozivamo tudi vse zaposlene in njihove sindikate, da aktivno spremljajo, ali delodajalci uresničujejo pravice delavcev iz naslova zaposlitve, o morebitnih kršitvah obveščajo pristojne organe ter sodelujejo v postopkih nadzora. Njihova aktivna vloga pri tem je namreč zelo pomembna.

 Celotno sporočilo za javnost