Slovenj Gradec - urbanost Bivanja

Mestna občina Slovenj Gradec je pričela s pripravo dokumenta Trajnostna urbana strategija. Želijo, da je priprava strategije naš skupen projekt, zato vse prebivalce vabijo, da aktivno sodelujejo pri pripravi dokumenta. Ena od možnosti bo sodelovanje v anketi o prostorskih in prometnih izzivih mesta, ki bo izvedena med 19. 6. 2015 in 5. 7. 2015. Vsi anketiranci bodo lahko sodelovali v nagradnem žrebanju za kolo Woodster.

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Mestna občina Slovenj Gradec pripravlja pomemben dokument: Trajnostno urbano strategijo. Dokument bo analiziral oz. opredelil specifične družbene, gospodarske, okoljske in s tem povezane prostorske izzive mesta ter predvidene aktivnosti za reševanje opredeljenih izzivov. Izbrani projekti, ki bodo reševali problem urbane prenove, trajnostne mobilnosti in učinkovite rabe energije bodo lahko kandidirali na razpisu za evropska sredstva. Proces priprave dokumenta se bo zaključil  predvidoma jeseni 2015.

Želijo, da je priprava strategije naš skupen projekt, kjer bomo lahko vsi, ki tukaj živimo, prispevali k nadaljnjemu razvoju našega mesta. V ozir temu, vabijo prebivalce mesta, da aktivno sodelujejo pri pripravi dokumenta, kar bo mogoče na več načinov: preko spletne strani Mestne občine Slovenj GradecFacebooka, udeležbe tematskih delavnic ter izpolnitvijo ankete. Anketa o prostorskih in prometnih izzivih mesta bo izvedena s pomočjo dijakov in študentov, ki bodo prebivalce mesta anketirali med 19. 6. 2015 in 5. 7. 2015. Vsi anketiranci bodo lahko sodelovali v nagradnem žrebanju za ročno izdelano leseno kolo Woodster, ki ga izdeluje Slovenec Iztok Mohorič.

Slogan Trajnostne strategije Slovenj Gradca je UBRANOST BIVANJA. Pri oblikovanju slogana so se osredotočili na dejstvo, da želijo s trajnostno urbano strategijo v prihodnosti nadgraditi bivanjsko kakovost, ki jo naše mesto že tako ali tako ponuja svojim prebivalcem, pa tudi obiskovalcem. Ker od preudarnega in strokovnega prostorskega načrtovanja tudi s pomočjo omenjene strategije pričakujejo, da bo upoštevalo vse vidike urbanizma ter v največji možni meri upoštevalo tudi izhodišča, ki jih bomo pridobili z rezultati ankete, menijo da je le harmonija (ubranost) strokovnih podlag z željami in pričakovanji prebivalcev pravi način za dodatno izboljšanje bivalnih pogojev v našem mestu, s tem pa tudi razlog več, da začnemo svoje bivanjsko okolje še bolj ceniti in v njem užiti kakovostno in izpolnjeno življenje.

Z vašimi idejami lahko torej sedaj pripomorete, da naše mesto postane še boljši kraj za življenje in bivanje. Izkoristite to priložnost in nam jih sporočite in predstavite.

Vaše predloge in pobude sprejemajo na email naslovu ubranost.bivanja(at)slovenjgradec.si, po pošti ali osebno na Mestni občini Slovenj Gradec.