Izzivi mladim- mladim se dogaja, dovolite, da se tudi vam!!

SPIRIT Slovenija,

javna agencija v sodelovanju z lokalnimi partnerji po celi Sloveniji vabi podjetja k sodelovanju v programu »Izzivi mladim«. S programom želijo spodbuditi sodelovanje mladih pri iskanju in kreiranju rešitev konkretnih, ambicioznih izzivov podjetij.   
Za podjetja bodo organizirali uvodno srečanje, na katerem bodo predstavili način dela z mladimi, v nadaljevanju pa bodo predstavniki podjetij pod strokovnim vodstvom definirali svoje razlikovalne kompetence in iz njih konkretne izzive.

Z ogled celotnega članka klikni an VEČ.

S sodelovanjem v programu pridobite:
na trgu preverjeno idejno rešitev konkretnega izziva,

celovito izkušnjo inoviranja poslovnih modelov,

izkušnjo inoviranja poslovnih modelov za zaposlene, ki bodo spremljali mlade,

prepoznavanje novih perspektivnih kadrov.

Termine uvodnih srečanj si lahko ogledate na naslednji spletni povezavi:
http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim/povabilo-podjetjem nato pa se lahko prijavite za sodelovanje v okviru posamezne delavnice na naslednji povezavi:
http://www.podjetniski-portal.si/o-podjetnistvu/izzivi-mladim/povabilo-podjetjem
 
Po izvedeni delavnici bodo najbolj ambiciozne izzive podjetij objavili na spletu in mlade povabili k reševanju konkretnih izzivov v okviru enotedenskega programa ob strokovni mentorski podpori.  
 
Udeležba podjetij in mladih v programu je brezplačna. 

Od podjetij pričakujejo, da zagotovite vsaj enega predstavnika vodstva podjetja, ki bo sooblikoval ambiciozne cilje v okviru uvodnega srečanja s podjetji. Za sodelovanje z mladimi pa podjetje zagotovi vsaj enega sodelavca, ki se bo lahko vključeval v delo z mladimi v okviru enotedenskega programa (prisotnost na prvi in zadnji dan srečanja, kontaktna oseba za telefonski stik z ekipo mladih).
Če se vam bo katera od rešitev zdela primerna, boste zastavljene koncepte lahko razvijali naprej – samostojno ali v sodelovanju z ekipo mladih.
 
Podjetja lahko pripravljenost za sodelovanje izkažete z vpisom v bazo na naslednji spletni povezavi:https://docs.google.com/forms/d/1Of89ueYGYfQ7dYPMn7mPdx4jmSH24B07iXiBK_cY8_o/edit,

Za vse dodatne informacije so vam na voljo lokalni predstavniki preko elektronskega naslovaizzivimladim@spiritslovenia.si.
 
Več informacij: www.mladimsedogaja.si