Dopolnitev besedila pojasnil glede tehnične brezhibnosti vozil

Ministrstvo, pristojno za promet, je pripravilo dodatno pojasnilo glede dokazil o tehnični brezhibnosti vozil in sicer:
"V zvezi s spremembo 26. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št.  106/10 in 23/15) vam v zvezi z dokazili o tehnični brezhibnosti vozil pošiljamo naše dopolnjeno pojasnilo, ki si ga lahko pogledate pod VEČ.
Nadzorni organi lahko kot veljavno dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila štejete:
―        zapisnik o tehničnem pregledu vozila
ali
―        potrdilo o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti motornega oziroma priklopnega vozila 
ali
―        dokazilo tuje organizacije, ki je v državi članici Evropske unije pooblaščena za opravljanje tehničnih pregledov vozil
ali
―        veljavno prometno dovoljenje (razlika glede na naše prejšnje pojasnila).
  
V tem delu glede veljavnega prometnega dovoljenja zaenkrat ni vsebinskih sprememb, saj boste nadzorni organi lahko zahtevali enaka dokazila, kot do sedaj, področje je le natančneje urejeno zaradi naslednjega razloga.
Sprememba 26. člena Zakona o motornih vozilih je bila potrebna zaradi uskladitve slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije. S spremembo 26. člena Zakona o motornih vozilih je namreč urejeno ustrezno ločevanje kršitev, da bo možno posebej sporočati podatke o kršitvah prevoznikov in upravljavcev prevozov v nacionalni elektronski register cestnih prevoznikov skladno s Prilogo IV Uredbe 1071/2009/ES. Zadevno področje ureja tudi Direktiva 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES, katere rok za prenos je 20. 5. 2018. Do poteka tega roka se bo kot veljavno dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila štelo tudi veljavno prometno dovoljenje."