JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM »PARTIZANSKEGA DOMA POD MALO KOPO«

Mestna občina Slovenj Gradec Vas vabi k oddaji ponudbe za najem »Partizanskega doma pod Malo Kopo«.

Ponudbe je potrebno predložiti v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, z oznako »Ponudba za najem Partizanskega doma pod Malo Kopo - Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je petek, 31.7.2015, do 9.00 ure

Za ogled celotnega članka klikni na VEČ.

Rok za oddajo velja tudi za priporočeno pošto. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega termina prispele v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec.

Celotno besedilo razpisa in obrazec za vlogo sta v spodnjih datotekah.

 

DATOTEKE

   partizanski-dom-pod-malo-kopo_javni-poziv_2015.pdf
   partizanski-dom-pod-malo-kopo_vloga_2015.pdf